Header

de Beijer Zand en Grind
de Beijer Zand en Grind is verantwoordelijk voor de verkoop en de logistieke afvoer van het industriezand, grind, sportveldenzand, asfaltzand, vul- en ophoogzand voor de GWW-sector. de Beijer Zand en Grind is de handelsorganisatie van MSB Vof.

MSB Vof is een combinatie van drie marktpartijen die besloten hebben om samen te werken in het project Realisatie Landschapszone Waalsprong en zandput Beuningen. Deze drie partijen hebben ingezien dat eenieder sterk is in zijn eigen specialisme. De combinatie van specialismen maakt MSB tot een nieuwe sterke marktpartij voor dergelijke opdrachten.

De drie partijen zijn MNO Wegen, Spaansen Grondstoffen en Logistiek en de Beijer Zand en Grind. Wij geloven erin dat de combinatie van bedrijven in staat is om op een goede wijze te komen tot het gewenste resultaat van waterberging en een recreatiegebied voor de opdrachtgever.

MSB Vof leeft de volgende doelstellingen na:
  • We kiezen voor een productiemethode waarbij betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, duurzaamheid en productiviteit vooropstaan.
  • We kiezen voor mensen, waarbij kennis, betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency en productiviteit als kernwaarden gelden.
  • We investeren in middelen waarbij duurzaamheid voor de lange termijn voorop staat.
  • We kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vertaalt zich o.a. naar het elektrisch uitvoeren van het winnings- en productieproces, zodat er tijdens de productie geen emissie uitstoot en weinig geluidsuitstoot op locatie is.
  • De organisatie en productielocatie is van nul af opgebouwd; dit gaat met aanzienlijke investeringen gepaard, maar het resultaat is dat er een bijna emissieloze productielocatie ontstaat.

 

cda01b8175eae0ebb4455f0059e31cfc.jpg
6e7ead0714e83e6bc562f20d7c16f2eb.jpg

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures