Header

Verantwoord ondernemen
Wij hebben oog en hart voor de omgeving waarin wij werken. Veel van onze activiteiten hebben invloed op onze omgeving. Daar waar wij overlast zouden kunnen veroorzaken, proberen wij die tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door de inzet van energiezuinige en geluidsarme machines. En bij de winning van de grondstoffen creëren we ruimte voor natuurontwikkeling. Ook willen we het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 terugdringen door een milieuvriendelijk wagenpark en een optimalisatie van onze logistieke dienstverlening. We overleggen met direct betrokkenen en organisaties op het gebied van natuur en milieu.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures